Menu

Aktualności

06.06.2011 r. – Pożar w rozlewni rozpuszczalników przy ul. Pomorskiej w Łodzi

9 czerwca 2011
Tekst: Rafał Kowalski

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z Mileszek, dowódca akcji ratowniczej stwierdził, że na terenie rozlewni rozpuszczalników pożarem objęte jest wnętrze jednego z magazynów, w którym znajdowały się zbiorniki z cieczą łatwopalną. Występowało poważne zagrożenie przeniesienia się pożaru na sąsiednie obiekty magazynowe oraz na składowisko zbiorników o pojemności 1000 dm3 z tworzywa sztucznego, ciągnik siodłowy z cysterną zaparkowaną w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego. W pierwszej fazie działań skierowano roty w aparatach ochrony dróg oddechowych z dwoma prądami wody do wnętrza obiektu w celu schładzania dwóch widocznych w drugim magazynie zbiorników metalowych o pojemności 15m3 każdy (w sumie 20 szt.). W związku z szybkim rozwojem pożaru i bardzo wysoką temperaturą w strefie działań, wystąpiło zagrożenie eksplozją zbiorników, podjęto decyzję o natychmiastowym wycofaniu zastępów na ulicę Pomorską oddaloną ok. 100 m od magazynów. W tym czasie przybyły na miejsce zdarzenia oficer operacyjny KM PSP w Łodzi w wyniku przeprowadzonego rozpoznania przyjął następujący zamiar taktyczny:
– zadysponowanie dodatkowych sił i środków,
– zabezpieczenie miejsca zdarzenia i wyznaczenie strefy niebezpiecznej,
– gaszenie pożaru i schładzanie zbiorników z substancją łatwopalną, – zorganizowanie zaopatrzenia wodnego,
– monitorowanie stężenia substancji toksycznych i wybuchowych,
– wyznaczenie miejsca działania ZRM,
– podziału terenu działań na odcinki bojowe.
W międzyczasie nastąpiły eksplozje i rozszczelnienie zbiorników w wyniku czego płomienie przeniosły się na zewnętrzne składowisko zbiorników z tworzywa sztucznego powodując ich pożar i rozlanie palącej się substancji łatwopalnej na podwórze zagrażając bezpośrednio ratownikom oraz samochodom pożarniczym. Strefa pożaru przemieszczała się w szybkim tempie w stronę ulicy Pomorskiej, przykrywając ogniem znaczą ilość rozwiniętych odcinków W52. Istniało realne zagrożenie przeniesienia się pożaru na sąsiednie posesje, więc kolejne zastępy skierowane na miejsce zdarzenia działały w obronie tych obiektów. Wystąpił problem z zaopatrzeniem wodnym z sieci hydrantowej (najbliższy w odległości ok. 300 m) oraz obniżone ciśnienie w sieci. Zanim na miejsce dotarły dodatkowe siły i środki dysponowane systematycznie od początku działań zastosowano system dowożenia wody. W drugim etapie działań ratowniczo – gaśniczych. Zastępy pracowały na trzech odcinkach bojowych w natarciu (od ul. Pomorskiej i od ul. Iglastej) oraz na jednym odcinku w obronie dwóch posesji sąsiadujących. Ze względu na wysoką temperaturę i kolejne eksplozje zbiorników oraz butli propan-butan, skoncentrowano się głównie na podawaniu piany ciężkiej i średniej również z koszy drabin mechanicznych. W tym czasie pożarem objęta była powierzchnia ok. 3 000m2, w tym cztery magazyny o łącznej pow. ok. 800m3. O godzinie 6.34 dowodzenie przejął Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Mariusz Konieczny. Przy pomocy urządzeń do pomiaru stężeń określono strefę zagrożenia w promieniu ok. 30 m. Kierujący działaniami ratowniczymi bryg. Mariusz Konieczny ze względu na zagrożenie o godz. 7.45 wydał zakaz przeprowadzania zajęć w pobliskiej szkole podstawowej. O godz. 7.45 zadysponowano śmigłowiec LPR-u w celu przeprowadzenia rozpoznania z powietrza. Informacje uzyskane od pilota ułatwiły lokalizację centrum pożaru i efektywniejszego podawania środków gaśniczych. Policja przekazała informacje okolicznym mieszkańcom o istniejącym zagrożeniu i poprosiła o pozamykanie okien. Od strony ulicy Iglastej użyto koparki z firmy zewnętrznej, której kierowca, poinformowany o zagrożeniu, wyraził gotowość do współdziałania, do wyburzenia ściany umożliwiając wykorzystanie prądów gaśniczych do gaszenia pożaru w okolicy wewnętrznych dennic poziomo składowanych zbiorników. Od godz. ok. 8.30 prowadzono monitorowanie temperatury dennic zewnętrznych zbiorników – od strony północnej – nie stwierdzono wzrostu temperatury powyżej 150 st. C. Z uwagi na gwałtowny rozwój pożaru, spowodowany prawdopodobnie rozszczelnieniem zbiornika i zapłonem dużej ilości chemikaliów ok. godz. 8.40 czasowo wycofano ratowników z działań od strony północnej. Po około 15 minutach – w oparciu o zabezpieczone zaopatrzenie wodne wprowadzono do działań monitory o dużej wydajności. Po ugaszeniu pożaru ratownicy z grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego, przy użyciu kołków drewnianych, uszczelnili nasady rozszczelnionych zbiorników, w trzech z nich stwierdzono wzrost temperatury płaszcza zbiornika ze względu na możliwość osiągnięcia przez substancje temperatury zapłonu, podjęto decyzje o przepompowaniu zawartości zbiorników przy użyciu pompy MAST do kontenerów o pojemności 1000 dm3 (podstawionych przez właściciela na miejsce zdarzenia). W działaniach ratowniczo-gaśniczych wykorzystano kamerę termowizyjną. W wyniku zdarzenia trzech ratowników i jedna osoba postronna, zgłosili się do lekarza ZRM, który realizował medyczne czynności ratunkowe, po których zostali przewiezieni do szpitali w celu hospitalizacji: Na miejscu zdarzenia na polecenie KDR był utworzony punkt informacji medialnej, gdzie rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego i Miejskiego PSP w Łodzi udzielali na bieżąco informacji dziennikarzom. Na miejsce zdarzenia przybył przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Wydziału Zarządzania Kryzysowego miasta Łodzi oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
W wyniku pożaru spaleniu uległo: hala produkcyjna, hala magazynowa gdzie znajdowało się 20 zbiorników wypełnionych substancją chemiczną, które uległy opaleniu i rozszczelnieniu, budynek w którym znajdowały się biura i warsztat, 4 garaże, ok. 80 szt. zbiorników z tworzywa sztucznego znajdujących się przed halą produkcyjną z cieczą łatwopalną o pojemności 1000 dm3, stojak z butlami propan-butan 11 kg, część betonowego płotu należącego do sąsiedniej posesji wraz z drzewami iglastymi oraz meblami ogrodowymi, samochód osobowy fiat cinquecento, ciągnik siodłowy scania wraz z cysterną, częściowemu nadpaleniu samochód dostawczy ford transit oraz przyczepka campingowa znajdująca się przy wjeździe na teren zakładu.
W działania ratowniczo-gaśnicze zaangażowanych było ponad 100 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa łódzkiego. Straty właściciel zakładu wstępnie oszacował na 6 mln złotych. Przyczynę pożaru zbada specjalna komisja.

Zobacz również
Powołanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi
1 czerwca 2011
17.04.2011 r. – pożar mieszkania ul. W. Polskiego
18 kwietnia 2011

Nabór do PSP

Sprawdź czy zbliża się nabór dla kandydatów na strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

  • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy.

Dołącz do naszego zespołu i pomagaj innym już dziś!!

Kliknij poniżej aby poznać szczegóły.
Skip to content