Menu

Aktualności

08.11.2012r. – Pożar hali przy ul. Przybyszewskiego 199

8 listopada 2012
Tekst: Rafał Kowalski

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono pożar jednego z pomieszczeń magazynowych o wymiarach 20mx15m (cała hala 100mx70m). Pożarem objęty był dach pokryty wełną szklaną, przykryty płytą OSB i papą oraz część magazynowa gdzie składowane były akcesoria samochodowe i opony. W pomieszczeniach tych panowała wysoka temperatura i bardzo silne zadymienie. Pomieszczenia objęte bezpośrednio pożarem sąsiadowały z hurtownią pianki poliuretanowej oraz z pomieszczeniem lakierni samochodowej co stwarzało poważne zagrożenie eskalacji pożaru. Pracownicy firm, którzy zajmowali pomieszczenia bezpośrednio zagrożone prowadzili ewakuacje mienia już przed przybyciem jednostek straży pożarnej.
W pierwszej fazie działań podjęto zamiar taktyczny polegający na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, skierowaniu dwóch rot w celu podawania 2 prądów piany do pomieszczenia objętego pożarem i jednocześnie pomocy w ewakuacji mienia z bezpośrednio zagrożonych pomieszczeń. W trakcie dojazdu następnych zastępów JOP na miejsce zdarzenia teren akcji podzielono na cztery odcinki bojowe.
Na pierwszym odcinku bojowym, od strony zachodniej prowadzone były działania związane z ewakuacją samochodów z lakierni w ilości 8 szt. oraz podaniu dwóch prądów gaśniczych piany w jej obronie, następnie wprowadzeniu na dach budynku dwóch rot w aparatach ochrony dróg oddechowych w celu natarcia na palący się dach i wykonaniu przecinki w celu nierozprzestrzeniania się ognia w stronę zachodnią. Na drugim odcinku bojowym od strony wschodnio-południowej podawano prądy gaśnicze piany w natarciu z drabin mechanicznych oraz od strony południowej prądu gaśniczego z dachu budynku i wykonanie przecinki. Prowadzono również działania wewnątrz pomieszczeń objętych pożarem od strony wschodniej. Na trzecim odcinku bojowym od strony północno – wschodniej podawane były prądy gaśnicze z dachu budynku oraz wykonywano przecinki dachu. Na czwartym odcinku bojowym zorganizowano punkt przyjęcia sił i środków oraz zaopatrzenie wodne akcji. Utworzony został odwód operacyjny akcji z sił i środków powiatów: zgierskiego, łódzkiego wschodniego i pabianickiego. W trakcie działań ratowniczo-gaśniczych w pomieszczeniach magazynowych objętych pożarem następowały wybuchy, które spowodowane były lakierami oraz olejami zgromadzonymi w magazynie. Na terenie akcji prowadzono monitoring substancji toksycznych wydostających się z dymów pożarowych, nie stwierdzono konieczności ewakuacji mieszkańców posesji położonych w sąsiedztwie magazynu objętego pożarem.
Mieszkańcy zostali poinformowani o potrzebie pozamykania okien i nie wychodzenia z domu przez wysłanych strażaków w rejon zamieszkały jak i także przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej będących na miejscu zdarzenia. O godz. 10.47 pożar został zlokalizowany i dalej się nie rozprzestrzeniał. Podczas prowadzonych działań doszło do zawalenia się metalowej konstrukcji dachu. W dalszej fazie działań przystąpiono do prac rozbiórkowych konstrukcji dachu i części metalowych poszycia hali i dogaszaniu pogorzeliska. Na miejsce zdarzenia przybył Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w celu oceny stanu technicznego budynku po pożarze. Działania łącznie trwały 10 godzin. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było prowadzenia prac remontowych na dachu.
Galeria zdjęć
Zobacz również
Zawody Firefighter Combat Challenge 2012
5 października 2012
Zawody Firefighter Combat Challenge
4 października 2012

Nabór do PSP

Sprawdź czy zbliża się nabór dla kandydatów na strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

  • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy.

Dołącz do naszego zespołu i pomagaj innym już dziś!!

Kliknij poniżej aby poznać szczegóły.
Skip to content