Menu

Kierownictwo KM PSP w Łodzi wraz ze strukturą organizacyjną.

KIEROWNICTWO Z PODPISAMI
Komendant Miejski PSP w Łodzi
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Wójcik
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi
st. bryg. mgr inż. Radosław Pełka
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi
bryg. mgr inż. Jacek Konciak

Zakres obowiązków:

  1. Pracą Komendy kieruje Komendant Miejski przy pomocy Zastępców Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi.
  2. Podczas nieobecności Komendanta Miejskiego, jego zadania i kompetencje w zakresie określonym w niniejszym regulaminie realizuje wyznaczony Zastępca Komendanta Miejskiego.
  3. Komendantowi Miejskiemu podlegają bezpośrednio:
  4. Zastępca Komendanta Miejskiego nadzorujący komórki organizacyjne:
  5. Zastępca Komendanta Miejskiego nadzorujący komórki organizacyjne:

Godziny pracy: 07:30 – 15:30
Kontakt
Adres 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47
Telefon (+48) 42 616 30 00
Fax (+48) 42 616 30 63
E-mail kmpsp07@straz.lodz.pl

Nabór do PSP

Sprawdź czy zbliża się nabór dla kandydatów na strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

  • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy.

Dołącz do naszego zespołu i pomagaj innym już dziś!!

Kliknij poniżej aby poznać szczegóły.
Skip to content