Menu

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi należy:

  1. nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  2. prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych
  3. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających
  4. inne zadania wyszczególnione w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dn. 5.08.2010 r. (Dz.U.2019.125)

Stanowisko Pracy ds. obronnych

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Obronnych należy koordynowanie przedsięwzięć obronnych wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Komendy oraz jednostki ratowniczo – gaśnicze.

 
 

Nabór do PSP

Sprawdź czy zbliża się nabór dla kandydatów na strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

  • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy.

Dołącz do naszego zespołu i pomagaj innym już dziś!!

Kliknij poniżej aby poznać szczegóły.
Skip to content