Menu

Zadania w zakresie ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych
asp. Marlena Sobaczyńska

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony danych realizuje Inspektor Ochrony Danych wyznaczony przez komendanta miejskiego  i zajmuje się realizacją zadań określonych w art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz wytycznych Komendanta Głównego PSP z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie organizacji ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności:

a) informowaniem Administratora Danych Osobowych, podmiotu przetwarzającego, funkcjonariuszy oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe w komórkach organizacyjnych KM PSP w Łodzi o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych,

b) doradzaniem i udzielaniem konsultacji Administratorowi Danych Osobowych lub specjalistom ochrony danych (SOD) wyznaczonych w KM PSP w Łodzi w kwestiach:

 • zasadności przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
 • realizacji praw osoby, której dane dotyczą,
 • metodyki przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
 • zabezpieczeń, w tym środków technicznych i organizacyjnych, stosowanych w celu minimalizowania wszelkich zagrożeń praw i interesów osób, których dane podlegają ochronie,
 • prawidłowości przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony danych osobowych i zgodności jej wyników z wymogami oraz podjęcia decyzji o kontynuowaniu przetwarzania lub konieczności wdrożenia zabezpieczeń, czy też ostatecznej konsultacji z organem nadzorczym,

c) monitorowaniem:

 • przestrzegania przepisów oraz innych obowiązujących procedur w dziedzinie ochrony danych osobowych,
 • działań mających na celu zwiększenie świadomości ochrony danych osobowych,
 • szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych prowadzonych w jednostkach PSP na terenie woj. łódzkiego,
 • przebiegu audytów prowadzonych w zakresie ochrony danych osobowych,

d) udzielaniem na żądanie Administratora Danych Osobowych zalecenia w zakresie oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowaniem ich wykonania,

e) bezpośrednią współpracą z organem nadzorczym i pełnieniem funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w szczególności w przypadku uprzedniej konsultacji oceny skutków.

Nabór do PSP

Sprawdź czy zbliża się nabór dla kandydatów na strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

 • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy.

Dołącz do naszego zespołu i pomagaj innym już dziś!!

Kliknij poniżej aby poznać szczegóły.
Skip to content