Menu

Wydział Techniczny

Naczelnik Wydziału
st. kpt. Leszek Janowski
Z-ca Naczelnika Wydziału
mł. bryg. Dariusz Barański

Wydział Techniczny zajmuje się całokształtem zadań związanych z prowadzeniem gospodarki transportowej i sprzętu silnikowego.

Do zadań Wydziału Technicznego należy w szczególności:

 1. utrzymanie sprawności technicznej oraz gotowości operacyjno-technicznej samochodów i pojazdów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego,
 2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i okresowych przeglądów technicznych samochodów i pojazdów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego,
 3. wnioskowanie o uznawanie pojazdów oraz sprzętu silnikowego za zbędny oraz zagospodarowania tego sprzętu,
 4. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej,
 5. planowanie i dokonywanie zakupów oraz prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami  i  innymi materiałami eksploatacyjnymi do samochodów i pojazdów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego,
 6. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami  i  sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych oraz ewidencji pracy sprzętu,
 7. wypracowywanie parametrów technicznych dla zamówień na nowe  samochody i sprzęt silnikowy,
 8. organizowanie bieżących przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń oraz instalacji technicznych w budynkach komendy,
 9. planowanie, w zakresie o którym mowa powyżej,  bieżących remontów oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy,
 10. współpraca z Wydziałem Kwatermistrzowskim w zakresie przygotowywania i aktualizacji umów dotyczących wykonywania usług remontowych i konserwatorskich zapewniających właściwy stan techniczny użytkowanych obiektów.  

Wydziałem kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

Nabór do PSP

Sprawdź czy zbliża się nabór dla kandydatów na strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

 • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy.

Dołącz do naszego zespołu i pomagaj innym już dziś!!

Kliknij poniżej aby poznać szczegóły.
Skip to content