Menu

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 5

Dowódca JRG
kpt. Adam Adamus
Z-ca Dowódcy JRG
st. kpt. Artur Duda
Data powstania obiektu: 15 kwiecień 1907 roku

Rys historyczny:
15 kwietnia 1907 roku na bazie oddziału ochotniczego założonego w lipcu 1882 roku utworzono IV Oddział Zawodowy Łódzkiej Straży Ogniowej, wtedy przy ul. Zarzewskiej 62/64. Ok. 1926 roku z uwagi na fakt otrzymania samochodów strażackich oddział przebudowano, stawiając również wspinalnię drewnianą do ćwiczeń. W dniu 28 stycznia 1937 roku rozkazem nr 33 zmieniono w wyniku reorganizacji nr oddziału na nr V mieszczący się przy zmienionej wcześniej nazwie ulicy na Napiórkowskiego. Później mieścił się tu V Oddział Komendy Zawodowej Straży Pożarnej Łódź – Górna. Obecnie po zmianach administracyjnych znajduje tutaj swoją siedzibę Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 5 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

ul. Przybyszewskiego 60a, 93-126 Łódź
tel.: (+48) 42 616 38 05

Lokalizacja na mapie:

Nabór do PSP

Sprawdź czy zbliża się nabór dla kandydatów na strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

  • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy.

Dołącz do naszego zespołu i pomagaj innym już dziś!!

Kliknij poniżej aby poznać szczegóły.
Skip to content