Menu

Koordynator do spraw dostępności

Komendant Miejski PSP w Łodzi , w związku realizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) wyznaczył w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi : 

  1. Panią kpt. Annę Krzętowską-Salę do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności,
  2. Pana mł. kpt. Łukasza Górczyńskiego do pełnienia funkcji zastępcy koordynatora do spraw dostępności.

Do zadań koordynatorów ds. dostępności należy:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia przez Komendę planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy,
  • monitorowanie działalności Komendy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

1.Pani kpt. Anna Krzętowska-Sala:

42 6163034

a.sala@straz.lodz.pl

2.Pan mł. kpt. Łukasz Górczyński

42 6163029

l.gorczynski@straz.lodz.pl

Nabór do PSP

Sprawdź czy zbliża się nabór dla kandydatów na strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

  • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy.

Dołącz do naszego zespołu i pomagaj innym już dziś!!

Kliknij poniżej aby poznać szczegóły.
Skip to content