Menu

Struktura organizacyjna

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej

Kierownictwo KM PSP

 • I Zastępca Komendanta Miejskiego

Wydziały

 • Wydział Operacyjno – Szkoleniowy
 • Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy

Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze

 • Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze

Kierownictwo KM PSP

 • II Zastępca Komendanta Miejskiego

Wydziały

 • Wydział Kwatermistrzowski
 • Wydział Techniczny
 • Sekcja Informatyki i Łączności

Wydziały

 • Wydział Organizacyjno – Kadrowy
 • Wydział Finansów

Samodzielne Stanowisko Pracy

 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Stanowisko Pracy do ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Nabór do PSP

Sprawdź czy zbliża się nabór dla kandydatów na strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

 • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy.

Dołącz do naszego zespołu i pomagaj innym już dziś!!

Kliknij poniżej aby poznać szczegóły.
Skip to content