Menu

Aktualności

Termomodernizacja 8 jednostek łódzkiej straży pożarnej.

8 września 2015
Tekst: Rafał Kowalski

Z inicjatywy Komendy Miejskiej PSP w Łodzi w dniu 07.06.2013 r. Miasto Łódź  złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi” w ramach II konkursu programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Wniosek zakładał przeprowadzenie termomodernizacji w 11 budynkach (strażnice, budynki garażowo-magazynowe) na terenie 8 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Zakres rzeczowy dotyczył:

–           ocieplenia ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów,

–           wymiany okien, drzwi i bram garażowych,

–           wymiany instalacji centralnego ogrzewania,

–           montażu instalacji solarnej,

–           wymiany oświetlenia na energooszczędne.

Pierwotnie wniosek zakładał wykonanie zadania w terminie od 01.09.2014 r. do 31.12.2015 r.W wyniku przeprowadzonych negocjacji w dniu 06.05.2015r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania. Następnie za zgodą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.10.2016r.

Przewidywany, całkowity koszt realizacji  przedsięwzięcia to kwota: 11.434.650,00 zł, z której  wartość dofinansowania NFOŚIGW wynosi 11.347.018,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 26.08.2015r. dokonano wyboru Wykonawcy robót budowlanych. Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe NOVAPOL Spółka z o.o., ul. M.C. Skłodowskiej 71A, 87-100 Toruń za kwotę 8.899.800,00 zł.

Z uwagi na konieczność prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad w/w przedsięwzięciem, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą wybrano w  dniu 04.09.2015r. ofertę firmy MBJ CORPORATION
Sp. z o.o., ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa za kwotę135.054,00 zł.

Na spotkaniu obecni byli: poseł na sejm RP Małgorzata Niemczyk, wiceprezydentMiasta Łodzi Krzysztof Piątkowski, z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Paweł Stępień, Komendant Miejski PSP w Łodzi st.bryg. Andrzej Wyciszkiewicz wraz z zastępcą bryg. Romanem Szeleszczykiem, a także dyrektor techniczny, członek zarządu firmy Novapol Mariusz Woziwodzki.

Galeria zdjęć
Zobacz również
Pożar drewnianego kościoła w Mileszkach.
1 września 2015
Pożar hali produkcyjno-magazynowej w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 225/243
28 lipca 2015

Nabór do PSP

Sprawdź czy zbliża się nabór dla kandydatów na strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

  • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy.

Dołącz do naszego zespołu i pomagaj innym już dziś!!

Kliknij poniżej aby poznać szczegóły.
Skip to content