Menu

Aktualności

Walne zebranie członków Łódzkiego Koła Związku Emerytów i Rencistów RP.

28 stycznia 2011
Tekst: Rafał Kowalski

         W dniu 27 stycznia 2011 r. w auli JRG nr.7 w Łodzi odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo -wyborcze członków Łódzkiego Koła Związku EiRPoż. RP. Gośćmi zebrania byli Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zw.EiRPoż. RP w Łodzi kol. Ireneusz Mańko, Z-ca K-ta Miejskiego PSP w Łodzi bryg. Krzysztof Matczak oraz Naczelnik Wydz. Kwatermistrzowskiego KW PSP w Łodzi mł.bryg. Piotr Celigowski.  Zebranie jako przewodniczący sprawnie poprowadził kol. Jan Wiznerowicz.

W części merytorycznej członkowie Koła dokonali oceny pracy Koła i ustępującego Zarządu.
Po dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami – udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium za okres kadencji lat 2007-2010.  Uczestnicy zebrania (ok. 60 członków) podjęli  dyskusję nad planem pracy na rok 2011 oraz kolejnej kadencji.
Podsumowania dokonał kol. I.Mańko, który poinformował m.in. o problematyce będącej tematami prac Zarządu Głównego i Wojewódzkiego Związku oraz działaniach powstałej Federacji Służb Mundurowych.
Dokonano następnie wyboru nowych władz Koła. Zarząd koła ukonstytuował się w następującym składzie:
1. Stanisław Pietrzykowski – prezes,
2. Jan Paczuski – wiceprezes,
3. Alina Czmochowska – sekretarz,
4. Anna Modzelewska-Granecka  – skarbnik,
5. Krzysztof Chrzanowski – członek,
6. Ireneusz Mańko – członek,
7. Ryszard Rychter – członek.
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Zenon Szychowski -przewodniczący,
2. Anna Armacka – sekretarz,
3. Krystyna Latarska – członek.
Na delegatów na Wojewódzki  Zjazd Delegatów w Łodzi wybrano:
1.Chrzanowskiego Krzysztofa,
2.Mańko Ireneusza,
3.Pietrzykowskiego Stanisława,
4.Trębickiego Macieja,
5.Wiznerowicza Jana,
6.Woźniaka Krzysztofa,7.Zwierzchowską Krystynę.Spotkanie członków koła było także okazją do zapytań o stan zdrowia oraz snuciem kolejnych planów i marzeń.opr. i fot. Jan Wiznerowicz bryg. w st. spocz.
Galeria zdjęć
Zobacz również
14.01.2011 r. – Groźny pożar mieszkania na ul. Leśmiana
20 stycznia 2011
30.12.2010 r. – pożar komórek na ul. Przędzalnianej
3 stycznia 2011

Nabór do PSP

Sprawdź czy zbliża się nabór dla kandydatów na strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

  • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy.

Dołącz do naszego zespołu i pomagaj innym już dziś!!

Kliknij poniżej aby poznać szczegóły.
Skip to content