Menu

Aktualności

Zarząd Koła Miejskiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi

25 listopada 2010
Tekst: Rafał Kowalski

W trakcie uroczystego spotkania w „Klubie Seniora” łódzkich pożarników-emerytów i rencistów Prezes Zarządu Miejskiego Koła Zw. EiRP RP kol. Pietrzykowski Stanisław powitał wszystkich , w tym Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Zw.- kol. Mańko Ireneusza oraz przybyłych gości w osobach:
– z-cy KM PSP w Łodzi bryg. Pakuły Piotra,
– naczel.Wydz.Kwat. KW PSP mł.bryg. Celigowskiego Piotra,
– d-cę JRG nr.7 mł.bryg. Szeleszczyka Romana,
– ks kapelana mł.bryg. Betleja Henryka,
– asp. Doliwę-Sumerę Katarzynę – socjalną z KW PSP.
oraz grono członków Koła (ponad 40 osób), w tym kol. Figurską Irenę i kol. Szymańskiego Kazimierza – współtworzących w 1995 r. koło.
Minutą ciszy uhonorowano pamięć członków Związku i Koła, którzy zmarli.
Prezes – kol. Pietrzykowski St. przedstawił historię powstania i tworzenia się łódzkiego koła Związku, w tym szczególnie zasłużonych inicjatorów kol. kol.:Mirosława Wojtyniaka, Włodzimierza Kobzę, Jana Orzechowskiego, Ryszarda Rosiaka, Edwarda Bohdzielenko i Ryszarda Placka.
Idea powołania Związku zrodziła się w trakcie starań o różne ważne sprawy socjalne i świadczenia emerytalno – rentowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pożarnictwa.
Z kart historii:
Na spotkaniu inicjatywnym uzgodniono, aby „Klub Seniora”, jaki wówczas istniał przekształcić w Związek Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego, a na zebraniu w dniu 16 marca 1995 r. powołano „Związek Emerytów, Rencistów i Pracowników Cywilnych Pożarnictwa”. Na tym zebraniu został opracowany plan działania oraz wybrano pierwszy Zarząd, w składzie:
Prezes – Mirosław Wojtyniak,
V-ce Prezes – Włodzimierz Kobza,
Sekretarz – Edward Bohdzielenko-Wylewko,
Skarbnik – Irena Figurska.
członkowie Zarządu: Jerzy Orzechowski, Ryszard Rosiak, Kazimierz Szymański, Ryszard Placek, Józef Kosylak, Piotr Latarski, Jerzy Oryński.
W dniu 10 marca 1999 r. odbyło się zebranie wyborcze. Do Zarządu Koła Miejskiego Łódzkiego wybrano na Prezesa – Piotra Latarskiego ,V-ce Prezesa – Stanisława Barlaka, który od 2003 roku kierował tymi Zarządami do chwili swojej śmierci w kwietniu 2008 roku. Od sierpnia 2008 roku funkcję Prezesa objął kol. Pietrzykowski Stanisław, a V-ce Prezesem został kol. Chrzanowski Krzysztof, sekretarza – kol.Wiznerowicz Jan.
Następnie Prezesi ZW i ZM dokonali aktu wręczenia „Pamiątkowych Dyplomów” oraz upominków dla członków Koła z okazji Jubileuszu XV – lecia Związku (przy kawie, herbacie i ciastkach).
Przybyli goście złożyli twórcom związku i koła podziękowanie, a wszystkim emerytom życzyli pomyślności i zdrowia –przekazując na pamiątkę grawerowane plakietki i listy gratulacyjne, ks kapelan mł.bryg. Betlej Henryk – złożył gratulacje i życzył emerytom „wszelkich łask”.
Liczne grono zebranych wpisało się do „Kroniki Koła Łódzkiego” – (w br. uzyskała nagrodę Zarządu Głównego Związku EiRP RP) – oraz wyraziło zadowolenie z odbytego spotkania.
opr.i fot. – J.Wiznerowicz.

Galeria zdjęć
Zobacz również
BADŹ CZUJNY!!! CZAD – CICHY ZABÓJCA
22 listopada 2010
02.11.2010 r. – Wypadek ul. Dąbrowskiego/Puszkina
2 listopada 2010

Nabór do PSP

Sprawdź czy zbliża się nabór dla kandydatów na strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

  • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy.

Dołącz do naszego zespołu i pomagaj innym już dziś!!

Kliknij poniżej aby poznać szczegóły.
Skip to content